Eindejaarsoverweging

Rheden is een dorp met vele verenigingen, die allen iets moois voor ons dorp en haar bewoners willen doen. Zo ook onze vereniging. Wij hebben het afgelopen jaar weer veel activiteiten georganiseerd en uitgevoerd, zoals o.a. de jaarlijkse Lampionoptocht, het Bevrijdingsfeest en de Oranjefeesten. We hebben bijdragen geleverd aan de…

Lees verder

Help ons ons dorp mooier te maken

Wij hebben de ambitie om onze evenementen uit te breiden en (nog) mooier te maken. Daarnaast zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met andere Rhedense organisaties om ons mooie dorp nog mooier te maken en voor iedereen een plaats te maken waar men graag wil wonen, werken en zich inzetten voor…

Lees verder

RvO trakteert bewoners Rhederhof

De Oranjevereniging Rheden voor Oranje heeft de bewoners van Rhederhof getrakteerd op pannenkoeken. Er lijkt geen aanleiding te zijn voor een oranjevereniging om op 19 november iets te organiseren; het is geen speciale dag. Ons koningshuis is echter niet alleen op de speciale dagen, maar elke dag ons koningshuis, dus…

Lees verder