Het was en is een vreemd jaar. Covid-19 beïnvloedt de hele wereld, evenementen zijn afgeblazen en kunnen nog niet opnieuw worden opgestart. Wat het volgende jaar gaat brengen, is een groot vraagteken. Iedereen hoopt dat de beperkingen verder worden afgebouwd en worden opgeheven. Of Covid-19 dat toelaat, weet nog niemand.

Toch moeten we alvast gaan voorbereiden op komend jaar. Als we wachten tot het groene licht wordt gegeven, dan zijn we misschien te laat om onze evenementen te kunnen organiseren. We moeten dus weer aan de slag, met
alle positiviteit, die we hebben en rekening houdend, dat het “weer” niet door kan gaan. Een uitdaging voor het bestuur.

De bestuursleden van “Rheden voor Oranje” zijn allen ook actief voor andere organisaties, stichtingen en/of verenigingen. En dan blijkt soms, dat het moeilijk combineren is. Twee van onze bestuursleden hebben aangegeven dat zij zich op de andere activiteiten gaan richten en het bestuur gaan verlaten. Dat betekent dat er nu een mooie kans en uitdaging ligt voor nieuwe enthousiaste mensen, die de wil en creativiteit hebben om iets moois te organiseren en daarnaast ook corona-proof kunnen denken. Wil je die uitdaging aangaan, mail dan naar bestuur@rhedenvoororanje.nl