Een jaar geleden moest Rheden voor Oranje nog besluiten om de activiteiten voor 2019 op te schorten. Een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing. Vanuit de leden is een werkgroep opgezet, die als opdracht mee kreeg om te bezien hoe Rheden voor Oranje vanaf 2020 weer verder kan gaan. Op 22 oktober jl. heeft Rheden voor Oranje een buitengewone ledenvergadering ingelast waar de werkgroep haar bevindingen en aanbevelingen heeft gepresenteerd.

De werkgroep, bestaande uit Martin de Vries, Willem Kruithof, Paul Bernds en Geertjan Groot heeft nadrukkelijk gekeken hoe Rheden voor Oranje op een goede manier en “future-proof” verder kan.

Er zijn meerdere aanbevelingen gedaan, waarbij de nadruk vooral ligt om te gaan voor kwaliteit en niet voor kwantiteit; wat je doet, moet je goed doen. Dit betekent dat niet meer alle activiteiten kunnen worden opgepakt. Rheden voor Oranje gaat zich richten op haar kerntaken: de Lampionnenoptocht en Koningsdag, waarbij het vogelschieten naar Koningsdag verhuist. Rheden voor Oranje zal de jaarmarkt en de kermis niet meer organiseren. Afgelopen jaar is gebleken, dat de kermis gewoon door kan gaan zonder dat dit door Rheden voor Oranje wordt georganiseerd. Dit zal dus niet veranderen.

Inmiddels worden de Verkeersregelaars vanwege hun steeds toenemende kwaliteit, steeds vaker gevraagd voor steeds meer evenementen, zowel in als buiten het dorp Rheden. Alle reden om er een aparte organisatie van te maken.

Tenslotte is aangegeven dat nog nadrukkelijker de samenwerking met andere organisaties, verenigingen, stichtingen en ondernemers moet worden gezocht. De kracht van het Rhedense collectief moet sterker worden benut.

 

De route naar 2020 en verder is door de werkgroep helder geschetst. De leden en het bestuur hebben de aanbevelingen unaniem overgenomen. Tevens hebben zich tijdens de vergadering leden gemeld om allerlei hand- en spandiensten te verrichten. Gezamenlijk kunnen en zullen we er een mooi jaar en een mooie toekomst van maken.

Rheden voor Oranje zal u verder op de hoogte houden via haar website en de sociale media.