Persbericht

Oranjevereniging “Rheden voor Oranje” in voortbestaan bedreigd

 

Oranjevereniging “Rheden voor Oranje” (RvO) in het dorp Rheden heeft dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden, zoals een voorzitter, een penningmeester en enkele algemene bestuursleden. Anders wacht ontbinding van de vereniging.

 

De afgelopen tijd zijn de voorzitter, penningmeester en enkele bestuursleden vertrokken. Het huidige bestuur bestaat uit 2 personen waarvan de een inmiddels is verhuisd naar buiten de gemeente. Het enig overblijvende bestuurslid, de secretaris, kan dit niet alleen.

Herhaalde oproepen tot aanvulling van het bestuur hebben geen succes gehad.

 

Alleen een voltallig bestuur kan de voortgang van de vereniging de komende jaren borgen. Dat zou een gemis zijn in het dorp Rheden en binnen de gemeente.

 

Op de ledenvergadering van 16 november aanstaande wordt dit dilemma aan de leden voorgelegd: doorgaan met een voltallig bestuur of ontbinding van de vereniging. RvO hoopt dat ter vergadering zich kandidaten melden voor de bestuursfuncties. 

Ook niet-leden die belangstelling hebben voor een bestuursfunctie kunnen contact opnemen met het secretariaat via mail: info@rhedenvoororanje.nl.

 

De Oranjevereniging “Rheden voor Oranje” heeft ten doel het bevorderen van de verbondenheid tussen het Koninklijk Huis en de inwoners van Rheden. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het vieren van de nationale feest-en/of gedenkdagen met betrekking tot het Koninklijk Huis en Nederland.

 

 

Voor nadere informatie:

Angela Curré – secretaris

Tel: 06 – 12 90 89 51 (bereikbaar in de avonduren)