75 jaar zonder oorlog en ellende is een verworvenheid waar we allemaal trots op mogen zijn. En dat laten we niet onopgemerkt. We gaan dat vieren. Alle bewoners van het dorp Rheden worden gevraagd om mee te doen op zaterdag 18 april. Op 16 april is het 75 jaar geleden dat het dorp Rheden werd bevrijd van de Duitse bezetters. Op en rond deze datum worden er in de gehele gemeente festiviteiten georganiseerd. Zaterdag 18 april wordt er breed gefeest..

Een organiserend comité*) is de afgelopen maanden bezig geweest om bij verenigingen en clubs te inventariseren welke activiteit zij zouden kunnen uitvoeren op 18 april. Daar is nu zicht op..

Er zal die dag een stoet van circa 65 oude legervoertuigen (Keep Them Rolling) met muziek en zang door ons dorp rijden. Het winkelgebied, het meester B. van Leeuwenplein en de route die de legervoertuigen volgen worden feestelijk aangekleed. Op het plein worden ze officieel ontvangen en vinden er diverse activiteiten plaats op en rond het plein, in het Dorpshuis en in partycentrum Ons Huis..

Inwoners van het dorp Rheden worden uitgenodigd om aan de viering van 75 jaar bevrijding van het dorp Rheden mee te doen. Door in elk geval op 18 april thuis de vlag uit te hangen. Wie nog een leuke activiteit op het plein wil uitvoeren zoals: zang, dans, muziek of een spelletje kan daarvoor contact opnemen met Chris van Zwam (voorzitter van het comité viering 75 jaar vrijheid dorp Rheden), bij voorkeur via email: cavanzwam@gmail.com of evt. telefonisch: 06 822 616 05.

Globaal programma 13-19 april 2020 in het dorp Rheden. In de week van 13 tot 19 april besteden Rhedens Maal (de wekelijkse maaltijd in het Dorpshuis, waaraan meestal ouderen deelnemen) en de Dorpskerk aandacht aan 75 jaar Vrijheid..

Zaterdag 18 april rijdt door alle dorpen in de gemeente een stoet van circa 65 oude legervoertuigen (Keep Them Rolling). Er moet nog veel gebeuren maar het programma voor die dag ziet er globaal als volgt uit..

De officiële opening en het hijsen van de vlag vinden op het meester B. van Leeuwenplein plaats. Bij het plein wordt een ereboog geplaatst en scouts van Scouting Rheden vormen een erehaag voor de legervoertuigen die rond 11.00 uur in het centrum van Rheden worden verwacht. Wanneer de legervoertuigen (vergezeld door o.a. een piperband, zanggroep de Starsisters en de March & Showband) het centrum van het dorp hebben verlaten zal de March & Showband een miniconcert geven. Mogelijk sluit Rhedens Fanfarecorps ook aan. Aan de overige activiteiten wordt nog gewerkt, maar er kunnen op het plein onder andere broodjes worden gebakken in een vuurton en meegedaan worden aan oudhollandse spelen. Veteranen uit Rheden zullen eveneens een rol in het programma vervullen..


In het Dorpshuis zijn er onder andere film, een (foto) expositie en werkstukken te zien van schoolkinderen. In Partycentrum Ons Huis wordt een groot feest georganiseerd. Alle bewoners van het dorp wordt die dag gevraagd de Nederlandse vlag thuis uit te hangen. Het dorp wordt verder feestelijk aangekleed (Nederlandse, Engelse en Canadese vlaggen), ondermeer langs de route die KTR volgt, het winkelgebied en het meester B. van Leeuwenplein.

Het definitieve programma zal tijdig worden gecommuniceerd via de diverse media..

Het comité Viering 75 jaar Vrijheid dorp Rheden bestaat uit:
– Anita Blaauw – (belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang)
– Rob Nijenhuis – (Ondernemers BIZ Rheden).
– Lion van der Most – (WIK).
– Angela Curré – (Oranjevereniging Rheden voor Oranje).
– Fons Rengers en Chris van Zwam – (oud voorzitters belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang).

Participanten viering 75 jaar Vrijheid dorp Rheden:
– Keep Them Rolling.
– Muziekvereniging March & Showband Rheden.
– Rhedens Fanfarecorps.
– Partycentrum Ons Huis.
– Dorpshuis Rheden.
– Carnavalsvereniging “De Heiknüüters”.
– WIK sportvereniging.
– Ondernemersvereniging ORDS.
– Ondernemers BIZ Rheden.
– Scouting Rheden.
– Peter Oversteegen/ Toeristisch Platform.
– De basisscholen.
– Oranjevereniging Rheden voor Oranje.
– Belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang.
– Rhedens Maal.
– De “Haaknaald Rheden”.
– Dorpskerk Rheden.
– Gemeente Rheden.