Rheden is een dorp met vele verenigingen, die allen iets moois voor ons dorp en haar bewoners willen doen. Zo ook onze vereniging. Wij hebben het afgelopen jaar weer veel activiteiten georganiseerd en uitgevoerd, zoals o.a. de jaarlijkse Lampionoptocht, het Bevrijdingsfeest en de Oranjefeesten. We hebben bijdragen geleverd aan de evenementen van andere verenigingen, net zoals andere verenigingen ook bijdragen hebben geleverd aan onze evenementen. Door onderlinge samenwerking kunnen wij allen steeds weer iets moois organiseren voor ons mooie dorp.

Ook in het nieuwe jaar willen wij weer mooie evenementen en activiteiten organiseren, bij voorkeur samen met anderen. Immers door een grote saamhorigheid kunnen we meer voor elkaar betekenen. Dat is overigens niet mogelijk zonder de grote inzet van vele vrijwilligers, onze sponsoren en de Rhedense middenstand, die ik vanaf deze plek dan ook van harte wil bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Jullie maken het mogelijk en samen met jullie maken we ons dorp steeds mooier.

Ik wil voorts eenieder vanaf deze plek een goede Kerst en een voorspoedig 2016 toewensen en hoop jullie in het nieuwe jaar weer in goede gezondheid te mogen begroeten.

 

 

 

 

 

 

Geertjan Groot, waarnemend Voorzitter