Wij hebben de ambitie om onze evenementen uit te breiden en (nog) mooier te maken. Daarnaast zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met andere Rhedense organisaties om ons mooie dorp nog mooier te maken en voor iedereen een plaats te maken waar men graag wil wonen, werken en zich inzetten voor de gemeenschap.

Zoals u kunt lezen zijn er een aantal bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar. Zij hebben zich vele jaren ingezet voor onze gemeenschap en wij kunnen hen eigenlijk niet genoeg danken. Wij willen nog steeds onze ambitie realiseren en mede daarom zoeken wij nieuwe enthousiaste bestuursleden om samen met ons, ons dorp en onze gemeenschap nog mooier te maken.

Wilt u meer weten of hebt u interesse, neem dan even contact met ons op.