De Oranjevereniging Rheden voor Oranje heeft de bewoners van Rhederhof getrakteerd op pannenkoeken.
Er lijkt geen aanleiding te zijn voor een oranjevereniging om op 19 november iets te organiseren; het is geen speciale dag. Ons koningshuis is echter niet alleen op de speciale dagen, maar elke dag ons koningshuis, dus zet ook de oranjevereniging zich elke dag in voor de gemeenschap.

 

De bewoners van Rhederhof behoren tot de generatie, die ons land na de oorlog weer hebben opgebouwd en het verdienen dat wij wat extra aandacht aan hen schenken. In overleg met Rhederhof heeft Rheden voor Oranje voor de bewoners daarom deze traktatie verzorgd. Ook de Coop van Rheden heeft haar bijdrage geleverd door de benodigdheden te sponsoren.

 

Het bestuur en meerdere vrijwilligers kwamen op donderdagmiddag bijeen in de keuken van Rhederhof, waarna de voorbereidingen begonnen en eenieder heeft laten zien over onvermoede talenten te beschikken. Er was voor elk wat wils en er werd zoveel mogelijk rekening gehouden met ieders smaak. Een aantal bewoners was niet in de gelegenheid om in het restaurant te eten. Dus is er voor gezorgd dat zij op hun kamer van deze traktatie konden genieten. Rheden voor Oranje, Rhederhof en de bewoners, om wie het allemaal ging, kijken terug op een geslaagde dag.