Op woensdagavond, 16 november jl. moesten tijdens een extra ledenvergadering van
Oranjevereniging “Rheden voor Oranje” (RvO) in het dorp Rheden nieuwe bestuursleden
gevonden worden. Dat is gelukt en enthousiaste jonge dames zijn toegetreden tot het
bestuur.


Het was de afgelopen jaren niet gelukt om opvolgers te vinden voor het bestuur. Opheffing
van de vereniging leek onvermijdbaar. Onder leiding van gesprekleider Chris van Zwam
lukte het om maar liefst 2 jonge enthousiaste dames te motiveren toe te treden tot het
bestuur. Daarmee zal het bestuur bestaan uit 3 leden en is het voortbestaan van de
vereniging – die inmiddels 110 jaar bestaat – geborgd. Ook hebben 3 leden zich gemeld
om hand en spandiensten te verrichten. De vereniging zal zich vooral richten op een
coördinerende rol en de verbinding zoeken met andere verenigingen en clubs in het dorp
Rheden om samen een leuke Koningsdag en de lampionnenoptocht te organiseren.

Voor nadere informatie:
Angela Curré – secretaris Oranjevereniging “Rheden voor Oranje”
Tel: 06 12 90 89 51
Mail: info@rhedenvoororanje.nl

De Oranjevereniging “Rheden voor Oranje” heeft ten doel het bevorderen van de
verbondenheid tussen het Koninklijk Huis en de inwoners van Rheden. De vereniging
tracht dit doel onder meer te bereiken door het vieren van de nationale feest-en/of
gedenkdagen met betrekking tot het Koninklijk Huis en Nederland.