Wegens een gebrek aan vrijwilligers heeft het bestuur van Rheden voor Oranje het moeilijke besluit moeten nemen haar activiteiten per direct op te schorten.

Voor en door het dorp
RvO heeft zich altijd ten doel gesteld om activiteiten voor- en door het dorp te willen organiseren, maar, dat op dat laatste vlak loopt het spaak. De laatste jaren is er een ommezwaai inzake de vrijetijdsbesteding van mensen in het algemeen. Iedereen is druk met zijn eigen agenda bezig en vrijwilligers zijn een schaars goedje geworden. Dit is niet alleen een probleem van/voor RvO, diverse verenigingen kampen landelijk met een te kort aan vrijwilligers, laat staan aan bestuursleden.  

Te veel hooi op de vork
Het bestuur werd tot voor de vakantie door 5 personen gevormd. Bij een gebrek aan vrijwilligers komt het er in praktijk op neer dat zij ook het uitvoerende werk van de Oranjevereniging doen. Tijdens een Koningsdag of een Jaarmarkt zijn zij om 06:00 uur al aan het werk en zijn ze blij als ze om 23:00 ‘s avonds weer thuis zijn. En dan hebben we het nog niet eens over de honderden manuren die in de voorbereiding gaat zitten.
Afgelopen jaar, met Koningsdag, heeft RvO ‘s morgens veel hulp gekregen van C.V. de Heiknüüters; chapeau! ‘s Middags hebben we wegens een gebrek aan hulp de activiteiten al eerder moeten staken. Het gebrek aan vrijwilligers werd plots ingevuld door een aanbod van een school, waarbij diverse leerlingen nog een sociale stage moesten lopen. Helaas kwam het gros van de aangemelde leerlingen gewoonweg niet opdagen, waardoor we een acuut probleem hadden. De mentaliteit onder de jeugd is de laatste jaren ook drastisch veranderd en schijnbaar is het iets waar we rekening mee moeten houden wil je nog op hulp kunnen rekenen. Is het niet van den zotte dat verenigingen die kinderen lootjes laten verkopen voor een grote clubactie, die kinderen moeten betalen per verkocht lot om ze überhaupt nog de straat op te krijgen?

Gemeentelijke regels
Het dossier gemeentelijke regels is een administratief pak werk van centimeters. Ongetwijfeld allemaal goed bedoeld, maar, van een organisatie wordt feitelijk verlangd dat alles tot in de puntjes professioneel geregeld is. Het is geen hobby meer, het is gewoon werk. Denk hierbij aan een calamiteitenplan, planningen met hoeveel bezoekers je op welk moment van de dag verwacht, keuringsrapporten van de toestellen waarmee een kermis exploitant langs komt, en veel, veel meer.
Het is heel begrijpelijk, immers, er zóu maar eens iets gebeuren.

Onverantwoord
We kennen de nieuwsberichten van vrachtwagens die op wandelend publiek in rijden, en nemen allemaal maar aan ‘zoiets gebeurt ons niet in Rheden’. Hoe graag we zoiets willen geloven, je zou naïef zijn als we zouden aannemen dat ons niets kan gebeuren.
Afgelopen jaar hebben wij ook een incident gehad op de kermis in Rheden. Een van de kermis exploitanten komt te laat aankakken. De markt is al in volle gang, mensen lopen door de straten te winkelen, maar hij wil ook nog even wat geld verdienen. Ondanks dat hem de toegang tot het parcours werd ontzegd rijdt hij toch door met auto en aanhanger naar het kermisterrein, dwars door het publiek heen.  Je kunt niet alles voor zijn, maar, voorlopig loop jij er met te weinig man, en als organisatie ben je er nog verantwoordelijk voor ook.

Stapje terug
Terwijl het werk ons al boven het hoofd groeide, hebben ook een aantal bestuursleden om diverse (legitieme) redenen een stapje terug moeten doen. Je eigen werk, waarmee de boterham ‘s morgen op tafel komt, gaat natuurlijk altijd voor. Voor de vakantie heeft RvO dan ook de noodklok geluid. De berichten zijn door duizenden mensen bekeken, doch met slechts twee reacties. Twee waar we natuurlijk hartstikke blij mee zijn, maar, willen we onze activiteiten kunnen garanderen, hebben we 5 nieuwe bestuursleden nodig en een stuk of 20 vrijwilligers waar we op kunnen rekenen.

Activiteiten opgeschort
Alles bij elkaar is het tekort aan vrijwilligers dermate groot dat RvO meent op dit moment géén activiteiten op een verantwoorde manier neer te kunnen zetten. Bij dezen laat RvO dan ook weten dat de activiteiten per onmiddelijke ingang zijn opgeschort. Het bijltje is er nog niet bij neergegooid, RvO bestaat gewoon nog wel, maar voor de eerst volgende 12 maanden geldt: géén Kerstboom, géén Lampionnenoptocht, géén Koningsdag, géén Kermis en géén Jaarmarkt en ook géén Vogelschieten.

Geen contributie
Vanzelfsprekend impliceert het besluit om in 2019 geen activiteiten te organiseren ook dat er in 2019 géén contributie zal worden geïnd. Heeft u een automatische incasso afgegeven, dan zullen wij hier in 2019 géén gebruik van maken. Een deel van de leden betaalt liever contant. In het 3e kwartaal gaan de RvO bestuursleden hier voor langs de deur om dit bedrag te innen. Augustus-/September 2018 is dit bedrag nog wel geïnd, maar dat betrof de contributie van 2018 (waar de activiteiten al voor zijn uitgevoerd). Volgend jaar zal er geen bestuurslid voor de contributie langskomen.

Sponsoren
Rheden voor Oranje is erg blij met een dankbare pool van Sponsoren. Ook zij moeten dit nieuws nu in de media lezen. We hadden hen liever persoonlijk hiervan op de hoogte gesteld, maar, omdat de tam-tam en rooksignalen zich razend snel verspreiden door het dorp, hebben wij er voor gekozen iedereen op deze manier tegelijk te informeren. Wij zijn vanzelfsprekend dolblij met onze sponsoren en danken hen voor hun bijdragen aan de Orangevereniging. Wij doen weliswaar het werk, maar zonder hún bijdrage zou er geen enkele activiteit mogelijk zijn!

Verkeersregelaars
Naast de festiviteiten van Rheden voor Oranje, ondersteunt RvO ook diverse andere verenigingen in het dorp door het leveren van Verkeersregelaars voor hún evenementen. Denk bijvoorbeeld aan de Carnavalsoptocht, de Palmpasenoptocht, Lammetjesdag of de intocht van Sinterklaas. Het besluit alle activiteiten op te schorten geldt niet voor deze verkeersregelaars activiteiten, maar, dat neemt niet weg dat er ook een groot te kort is aan Verkeersregelaars. RvO zal in ieder geval alle zeilen bijzetten om de evenementen van andere verenigingen doorgang te kunnen laten vinden. Voor 2019 staat er een grote wervingsactie voor verkeersregelaars in de planning. Hier volgt binnenkort meer nieuws over.

Betere tijden
Iedereen klaagt steen en been dat er nooit iets georganiseerd wordt in Rheden, maar, clubjes die wel iets willen organiseren, kampen keer op keer met het probleem dat er wel ideetjes en plannen zijn, maar niemand ze wil uitvoeren. Komend jaar zullen we met z’n allen moeten zien of er überhaupt wel behoefte is aan activiteiten in ons dorp. Toen onze kinderen klein waren was er met Koninginnedag een gezellige optocht waarbij kinderen met hun versierde fietsen achter de March & Showband aan reden; alle scholen deden er aan mee. Tegenwoordig is er binnen de scholen geen animo meer voor. Ook daar geldt een gebrek aan vrijwilligers. Als een groep ouders al een kar weet te regelen, dan moet deze versiert worden. Daar vind je meestal nog wel mensen voor. Maar als de optocht is afgelopen, moet de kar worden afgebouwd en blijkt iedereen te zijn vertrokken.
RvO wil graag festiviteiten faciliteren, maar onder het motto “voor- en door het dorp”. Wij hebben de stille hoop dat er nog ergens een groep Rhedenaren is die zich niet realiseert dat het gebrek aan vrijwilligers zo nijpend is, en zich in komend jaar alsnog aanmeldt als bestuurslid of vrijwilliger zodat we samen in 2020 alsnog van alles voor de kinderen uit Rheden kunnen organiseren.

Dank je wel
Rheden voor Oranje dankt haar sponsoren en leden voor hun steun. Wij hopen op uw begrip en zouden het fijn vinden als we na deze time-out weer op jullie steun mogen rekenen.