Rheden voor Oranje nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering. Deze kon in maart niet doorgaan en zal nu plaatsvinden op woensdag 21 oktober 2020. De locatie is nog niet bekend. Deze is afhankelijk van het aantal leden dat de vergadering zal bijwonen. Immers er dient voldoende ruimte te zijn om de anderhalve meter regel adequaat te kunnen toepassen. Tevens dient, net als bij de horeca, vooraf gereserveerd te worden.

Daarom gelden, in het kader van COVID-19, voor de Algemene Ledenvergadering de volgende regels:

  • U dient zich voor 8 oktober aan te melden voor de Algemene Ledenvergadering via bestuur@rhedenvoororanje.nl
  • Tijdens de vergadering dient de 1,5 meter regel strikt te worden nageleefd.

Wij zullen de locatie tijdig aan de ingeschreven leden mededelen.

Wij zien u graag op 21 oktober.

Het bestuur