Heeft u ook genoten van de lampionnenoptocht? Wellicht hebben uw kinderen op Koningsdag fijn gespeeld op het Mr. B. van Leeuwenplein, en hebben ze een gratis ijsje bij elkaar gespeeld. En wat te denken van de jaarmarkt, de kermis en het vogelschieten die veel bezoekers trekken…

Het zijn allemaal activiteiten die door een klein groepje mensen worden georganiseerd: het bestuur van de Oranjevereniging “Rheden voor Oranje”. Door een beperkt aantal vrijwilligers moet het bestuur momenteel ook de uitvoerende taak op zich nemen. Ditzelfde kleine groepje personen zorgt er ook voor dat andere evenementen in het dorp, die door andere verenigingen georganiseerd worden, doorgang kunnen vinden door het leveren van verkeersregelaars voor die evenementen.

Dit kleine groepje mensen doet dit allemaal (zonder subsidie) vrijwillig voor de gemeenschap. Het zijn allemaal mensen met het hart op de juiste plaats. Mensen, die het belangrijk vinden om hun dorp voor iedereen aantrekkelijk te maken en te houden. Ondanks dat het kleine clubje tot over haar oren in het werk zit, proberen ze dan toch nog weer gehoor te geven aan oproepen uit het dorp, van mensen die het jammer vinden dat we geen kerstboom meer hebben. Afgelopen jaar heeft RvO ook dit naar zich toegetrokken, nadat eerder Stichting Rheden Promotie eveneens wegens een gebrek aan vrijwilligers haar activiteiten heeft moeten staken.

Al enkele jaren roept RvO op diverse manieren om hulp. Nieuwe bestuursleden, extra vrijwilligers, verkeersregelaars, noem maar op, maar… tot op heden zonder voldoende resultaat. Complimenten over de organisatie van de evenementen stromen binnen, maar, bijdrage in hulp van het organiseren blijft achterwege. Afgelopen jaren is al een schrijnende situatie ontstaan waarbij een te grote last op te weinig schouders rust. In plaats van verbetering wordt deze situatie jammer genoeg alleen maar erger doordat vrijwilligers wegens allerlei legitieme redenen zoals wijzigende thuissituaties, studies, leeftijd en-/of gezondheidsproblemen zich niet meer kunnen inzetten zoals ze graag zouden willen.

Ondanks dat dit kleine groepje mensen alles uit de kast haalt om alle evenementen te organiseren, blijven het mensen en er zijn dan ook grenzen. Zonder uitbreiding van het bestuur, van verkeersregelaars en vrijwilligers die kunnen helpen tijdens de evenementen, ziet RvO de toekomst somber in. Rheden zal vele evenementen armer zijn als RvO haar taken niet meer kan uitvoeren.

RvO is dan ook met spoed op zoek naar minimaal 3 nieuwe bestuursleden, voor de volgende taken:

  • Secretaris
  • Sponsoring
  • Grafische vormgeving, posters/flyers, banners e.d.

Buiten bestuursfuncties om zijn wij ook op zoek naar:

  • Verkeersregelaars
  • Vrijwilligers die kunnen ondersteunen bij diverse uitvoerende taken, zoals opbouwen, afbreken, toezicht, hulp bij spelletjes, drinken inschenken etc.

Natuurlijk verwachten we dat je het hart op de juiste plaats hebt en meehelpt waar dat nodig is.

Wilt u ook dat deze evenementen en feestelijkheden blijven bestaan?
Heeft u ideeën om ze nog leuker en mooier te maken?
Kom dan ons team versterken en meld u aan via bestuur@rhedenvoororanje.nl.
Doe het snel en dan kunnen we samen de evenementen voor komend jaar plannen!