Eindejaarsoverweging

Rheden is een dorp met vele verenigingen, die allen iets moois voor ons dorp en haar bewoners willen doen. Zo ook onze vereniging. Wij hebben het afgelopen jaar weer veel activiteiten georganiseerd en uitgevoerd, zoals o.a. de jaarlijkse Lampionoptocht, het Bevrijdingsfeest en de Oranjefeesten. We hebben bijdragen geleverd aan de…

Lees verder