Ledenvergadering 2024

Rheden voor Oranje is een vereniging, dat houdt in dat er minimaal 1 keer per jaar
een algemene ledenvergadering moet plaatsvinden. Tijdens deze ledenvergadering
legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en presenteert de
plannen voor het komende jaar. De leden beslissen tijdens de vergadering of zij
instemmen met de uitvoering van het vorige jaar en de plannen voor het komende jaar.

Dit jaar zal het nieuwe bestuur officieel gekozen worden en zullen nieuwe bestuursleden zich voorstellen.

De algemene ledenvergadering (jaarvergadering) wordt gehouden op maandag 11 maart. Het zal plaatsvinden in het Dorpshuis (Meester B. van Leeuwenplein 3, te Rheden). Vanaf 19.30 uur is de inloop en de vergadering zal starten om 20.00 uur.